Home / Blogs / Samlerspalten / [B.4.1] Brugtmarkedet i Jylland og på Fyn. Del 1 af 2

[B.4.1] Brugtmarkedet i Jylland og på Fyn. Del 1 af 2

Jylland/ Fyn – generelt
Nu indleder jeg nok denne artikel noget defaitistisk og med tilpas klynkeri. Klynkeriet skal ses ud fra en samlermæssig orientering som snildt kan følge tæt op ad dem, som blot vil læse de gode historier.

Det indledningsvise klynk er, faktisk en Opdatering, at i foråret 2011 ville finde ud, hvilket udvalg af butikker i Sønderjylland, bliver man skuffet. Skulle man tegne en demarkationslinje strækkende fra Fredericia over Vejle sluttende i Esbjerg er der faktisk næsten intet at komme efter. Faktisk måtte linjen egentlig gå fra Vejle i lige linje til Esbjerg, da antikvariatet i Fredericia lukkede for en del år siden. Det der har ligget i Sønderborg er væk, eller også kunne jeg ikke finde det. Tønder har intet. Lokalerne i Aabenraa lå tomme hen (stadigvæk) efter flere års vakant. Dog skulle der ligge et antikvariat i Ribe. Skal du finde brugt i Sønderjylland er dine bedste chancer nok de frivillige genbrugsbutikker (Blå Kors, Kirkens Genbrug, Sudan Genbrug osv.) og foreninger samt loppemarkeder og diverse marskandisere. Correct if I’m all w’ong here…

Det står slemt til, hvis man shopper ’på den gamle måde’ i Jylland og på Fyn. For der er typisk 100-300 km mellem de rigtig gode forretninger, som har ekspertisen, viljen, interessen, og sikkert også kundegrundlaget for at køre den form for butik, hvor fokus (også) og hyldeplads (også) lægges på tegneserier. Det sig være brugte som nye.

Imidlertid udelukker det ene ikke det andet, i det du sagtens kan finde godbidder ind i mellem. Du skal bare selv gøre en indsats. Et slags bevis herpå er vel de mange private som private operatører, som på Internet via forskellige services eller mæglere afsætter godbidderne.

Eksempel: På billedet nedenfor fra Bogcentralen i Horsens, ser man, at de rent faktisk har lidt Walt Disney som koster en hund eller to brugt. Det er altid noget. Om det er nok, må I afgøre. Men det vil tage en pæn mængde tid, alle forretninger på Fyn og i Jylland.

Jeg har ikke været alle steder rundt, fordi der simpelthen var for langt at køre set i relation til åbningstider og min tid til rådighed mens jeg var over there.

Et sted man kunne starte var så at læse denne artikelserie, så vi kan hjælpe Jer lidt på forkant, ved at omtale de forretninger, som jeg har besøgt, så I kan få et indtryk af, hvad udvalget er og hvor I måske kan skaffe det, I søger.

Det man kunne finde udtalt i mine beskrivelser af butikker er, at jeg vægter dem relativt uens. Det skal forståes i den optik, at butikkerne gør forskelligt indtryk. Hvis den har gjort indtryk, og / eller der er en god historie at fortælle, så gives der plads hertil. Det kan måske virke degraderende på den eller de butikker, som der ikke skrives så meget om. Men mit vindue til at indfange indtryk mm., må siges at være begrænset til et enkelt besøg, hvor forretningen uden forberedelse har skullet stille sig godt ud.

Derfor, så skal butikken fænge hurtigt enten med indsats fra enten kunden selv, den eller de ansatte som udvalget i butikken.
Det hele er måske også blevet særlig besværliggjort af, at jeg blot har afsat op til en time, med mindre der var noget at udforske, til hver butik plus køretur. Tidsplanen skred selvfølgelig hurtigere end jeg kunne stige ud af bilen.

Eftersom en rundtur med 2 års mellemrum aldrig kan blive et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere de enkelte butikker, må man jo starte et sted; rapportere det, der er at rapportere.

Jeg mener nu alligevel, at der er et vist grundlag og en forpligtelse til at forsøge at tegne et nogenlunde komplet billede af brugtmarkedet for tegneserier i Danmark end blot City og den omkringliggende provins.

Det fiffige ved brugtmarkedet er, at der også handles, når lager haves, med tegneserier, som ikke længere kan fås fra forlaget og kunden kan i forskellige grad få udgivelser længst udsolgte. Det gør brugtmarkedet noget særligt, for du kan som indehaver ikke bare bestille fra katalog. Du er afhængig af at folk er villige til at daffe ned i butikken med deres habengut for enten en skilling (helst mere) eller gratis (helst ikke). Der skal noget andet til, hvis du vil have varer ind. Men det er en helt anden historie, som jeg eller anden skribent for Seriejournalen kan have til gode at fortælle. Måske i den ikke eksisterende artikel ”Hvad koster det at sælge?” – fed titel. Jeg fornemmer, at det bliver en artikel værd at vente på.

Nuvel! Nu skal man jo ikke bare give op på forhånd, hvis du vil have backissues, som forlaget ikke længere annoncerer for end de burde. Nyhedsværdien er (typisk) væk efter blot 3 måneder (ifølge Pegasus-Bo). Det kan derfor være endog god idé, at kontakte forlaget for, om de nu alligevel har det eller måske kan henvise til, hvor man ellers kan finde det, du søger. Ofte er der hjælpsomme – de lever jo af at sælge tegneserier.

Vær gerne opfindsom og vedholdende. Måske genoptrykker de, hvis opfordringerne er talrige nok? Ofte vil du kunne finde noget online. Wow. Hvis ikke, så ring derind og få henvist en forhandler (vi kan, vil og må!).

Hvis ovenstående ikke er muligt, må du ud på brugtmarkedet (suk), og her kommer nedenstående gennemgang måske til sit ret. Retten består i, at vi her lister de butikker, vi har besøgt i september 2008 / 2009.

[’Varedeklaration’] – Det har ikke været muligt, at nå alle steder rundt.

For det første (1) er der langt at køre. Ofte er man kommet så langt ud, at man ikke lige når forbi det sidste på listen, hvilket har været tilfældet for Læsehesten i Silkeborg, som vi først fik kortlaget og vurderet i tredje forsøg.

For det andet (2), så har jeg jo talt med de forskellige handlende og butiksindehavere, og fået oplyst, hvilke butikker, der er lukket (siden 4. udgaven af Komiklex) – Læsehesten i Middelfart samt en i Fredericia (vist nok også en Læsehest(en)), og såvel de butikker som ikke kunne være af interesse (en læsehest i Frederikshavn) eller, for det tredje (3) lå for ’langt væk’ samt de butikker jeg ikke har kendskab til. Til det sidste kan man jo kun begræde, at de to link over antikvariater jeg linkede til i den ældre udgave i af Samlerspalen omhandlende brugtmarkedet i dag ikke længere er aktive. ELLER, at jeg gemte dem som de simple HTML-filer, de nu var.

Nuvel, rigtige mænd tager jo ikke backup, så hvad er problemet så? Jo, det har blandt andet besværliggjort det, at finde frem til de butikker, jeg vurderede kunne også have interesse at kigge forbi.

Udvælgelsesprocessen har indledningsvis foregået via søgemaskiner med relevante stikord samt kontakt til udvalgte brugere / bloggere for Seriejournalen uden at det har givet nogen respons(!). End ikke en eneste fra seriejournalen har meldt tilbage på butikker, man skulle besøge eller udbrede kendskabet til. De små øer har man nok gerne villet have for sig selv? – ”you BASTARDS… I presume”.

For det fjerde (4) så satte jeg mig for at give et så godt billede af butikken, så jeg indledte en diskussion med dem, som nu var i butikken for derigennem at få indtryk af, hvad denne butik nu kunne gøre for tegneserielæseren. Dette punkt har i sandhed gjort, at jeg ikke har kunnet nå hele vejen rundt i forhold til min liste og tidsplan, fordi den tid jeg bruger på at sætte mig ind i butikken ud fra udvalg, priser og det som butiksindehaveren nu fortæller mig tager tid, er tid, jeg vanskeligt kan indhente på landevejen som på motorvejen. Jeg har nu heller ikke gjort det specielt meget nemmere for mig selv, i det jeg anvendte Lademann’s kort over Provinsen fra 1984 – jeg mødte mit Waterloo i Horsens, hvor jeg fumlede rundt i op til 45 minutter, fordi der hvor Rådhuset nu ligger lå der dengang noget helt andet – en vej fx.

Et femte (5) og næstsidste punkt er, at man på vejen jo lige støder på den ene og anden butik, som måske kunne have interesse, at nævne i denne sammenhæng. Til dette punkt kan det nævnes, at Bogshoppen i Århus (altså den, som ikke er lukket), Blad-Bixen i Randers (et besøg værd) samt de indtryk af butiksudvalg af brugtbutikker i nødhjælpsregi ville ikke have fundet vej til denne spalte, hvis kriteriet blot havde været ’kendte butikker af navn og rygte’.

Det sidste punkt seks (6) er butiksåbningstider. Hvis butikken har lukket, kan man jo ikke besøge den- Komik Expres i Aalborg måtte lade livet, da den ikke havde en åbningstid, som kunne tilgode se, at jeg gav den en ny chance en anden dag. Den åbner først kl. 13.00 og lukker til normal butikstid. Jeg forsøgte, at lægge den ind en anden dag. Mæææhn, at skulle tage til Aalborg midt på dagen, var desværre ingen mulighed, hvis jeg skulle nå andre og flere lokaliteter. Kvantitet er sat over kvalitet. Jeg har dog hørt, at det skulle være en fed butik. –udefra så den ok ud, men måske nok lidt bette 😉

For de butikker, som ikke har egen hjemmeside, har jeg valgt at linke til det danske site comicwiki.dk’s henvisninger til kontaktoplysninger samt åbningstider. Sitet har en liste over udvalgte antikvariater i Danmark, der har med tegneserier, at gøre, og kan dermed stå som et supplement til denne artikel. Lidt ærgerligt – ja, jeg er til tider en tåbe – at jeg ikke havde kendskab til dette sites information INDEN jeg tog af sted, da det kunne have sparet mig en dag eller to for indledende research.

Min vurdering af butikkerne er selvfølgelig farvet af min tilgang til tegneserier, som købes for penge; samlermarkedet og til dels også ’læsemarkedet’.

For at peppe gennemgangen op, har jeg talt med butiksindehaverne eller de på det givne tidspunkt værende ansatte for at få et indtryk af, hvad der går og hvad der ikke går nu og tidligere, og hvad de gør, for at få varer ind samt, men det er i noget mindre grad, hvordan bytte-/købsforholdet er.

Det er selvfølgelig begrænset, hvad man kan nå på en halv til en hel time, og i et enkelt tilfælde, fem minutter, men der kan gives et slags tidsbillede i form af billeder taget af butikken indenfor som udenfor.

Sjovt nok, så holdt der næsten altid en bil udenfor, så skulle man tro, at billederne kunne være en dårlig joke på optagelser for reklame for diverse bilmærker. Det sidste kan jeg garantere, ikke er tilfældet.

Teufel und Nebelungen – en sidste sidebemærkning. Et trip over storebælt er kostbart, og svarer nærmest til det trip Paulus havde til Damaskus, dog med noget ringere ’udbytte’ og ramifikationer, og dermed ringe mulighed for en åbenbaring. Men opLYSning og fund er der chance for. Hvis du planlægger en tur vest for Storebælt, skal du være opmærksom på, at der er langt mellem snapsene. Ikke lige noget man klarer på cykel eller trehjulet. Og skal du nå hele vejen rundt, skal du nok bruge 3-5 dage, for at det kan lade sig gøre, hvis man ikke er stedkendt. En GPS og & eller Krak’s kan være en god hjælper.

Google.maps kan anbefales. Det er specielt Street View du skal have i tankerne. Ved du ikke hvordan forretningen ser ud, kan du få et rimeligt godt billede af, hvordan de ser ud for udvalgte forretninger i de større byer på Fyn og Jylland.

Vejle – Bogcentralen / Vejle Antikvariat
Denne butik var den første  ’nye’ butik, jeg besøgte. Min Lademans fra 1984 for danske byer i provinsen gjorde det svært for mig. Vejangivelsen var, skal vi sige, temmelig ’skematisk’ – vejnavnet manglede på kortet. Men et postbud hjalp mig på vej.

Nuvel, umiddelbart et lille udvalg. Men, der er overskueligt i butikken. Man kan relativt hurtigt finde frem til dér, hvor der er tegneserier, selvom de er spredte.

De er inddelt efter genrer; hæfter, pigeblade samt album. Albumsene er samlet i afdelingen, hvor kun kontantkøb er mulig (eller bytte med varer af samme kategori <- det er da et plaster på såret, set i forhold til Bogkælderen nye bytteregler:). Hvordan kategorien ’varer i samme’ skal defineres, skal være usagt. Sektionen kan ikke ses fra indgangen. Du kan skal hen til skranken og så til højre. De havde Corto Maltese – Balladen og det fordømte hav til 450,- samt enkelte bind af Alix. Ellers stod det rigtig sløjt til for begge ’segmenter’. Jeg ville forhøre mig, hvorfor det forhold sig sådan, i en by af Vejles størrelse. De har jo fra tid til anden, et pendulerende hold i Superligaen (som efterfølgende næsten altid rykker ned…).

Ekspedienten kom med en overraskende og lidt opsigtvækkende udmelding om, hvad der går godt, men den venter vi lidt med.

Prisniveauet er moderat lavt. Som det er kotume i Jylland, så har butikken overordentlig mange plakater fra Carlsens udgivelser fra 90’erne (Valhalla, Steen & Stoffer) samt den obligatoriske Spirillen-tøjdyr fra Interpresse-tiden (kan dog vindes på Bakken en masse medio 2010).

En lille snak omkring tegneserier førte til to dogmer for denne butik. Den ene er, at de godt kunne ønske sig flere tegneserier ind end tilfældet er pt, mens den anden er, at der i området er samlere til de små krigshæfter. Faktisk lagde ekspedienten vægt på det sidste, fordi de forsvandt næsten lige så hurtigt, som de kom ind. Hvad ’kadencen’ egentlig er, har jeg ikke mulighed for at vurdere.

Randers – Læsehesten
Som det er sædvane for disse byttebikser, så går butikken dybt ind på matriklen end tilsvarende på langs med gaden som det mestendels er tilfældet i København. Samtidig har den en størrelse, der ligger pænt over, hvad tilsvarende butikker kan mønstre i City i udstilling – husk, at land er ’billigt’ i Jylland. Det er derfor, de har ’så meget’ industri.

Albumsudvalget er pænt, men ikke prangende aktuelt. Imidlertid er der rester fra de seneste store Carslen Comics’ sommersalg fra før 2003. Der er ganske få samlerobjekter, men dog et mindre udvalg af titler i de gode børneserier, som Smølferne, Yakari o.lign. En god bunke XIII, for dem som mangler.

Dem, som først er kommet med på vognen efter 2003, kan have dette problem med serier lanceret i Carlsen Hede Sommerpriser.

Hæfter er der masser af. Både tant og fjas som pige-hæfterne. Da jeg bekendtgjorde mit lille opdrag for ekspedienten, måtte han lige vise mig skuffen med ældre hæfter. Måske ikke nydeligt sorteret, men samlet var de da.

Denne butik var den første, der overfor mig bekendtgjorde, at man fremover ikke ville køre med så mange forskellige pristrin for hæfter. Det er nemmere, at tælle 5’ere og 10’ere sammen end 1’ere, 2, ’ere, 3,’ere og så fremdeles. Et tilsvarende argument hørtes senere i Horsens. Ekspedienten havde lidt svært ved, netop af ovenstående grund, at tælle hæfterne op, og endte at give mig stor rabat på hæfterne. Måske var han bare glad for at få lidt mere hyldeplads!?

Blad-Biksen Randers
Egentlig lå den forneden af Mariagervej, men flyttede længere op ad ’bjergdalen’. Vistnok til Skelagervcej 167. En god gåtur fra det lille ’torv’ på ca. 20 minutter. Butikken virker ved første øjekast noget klemt – hvorfor, vender vi tilbage til. Ikke bare pga. af pladsen, men også fordi facaden er under renovering.

Beskuer man vinduet til venstre for indgangen, så ser man, at forretningen nok har forhandlet Carlsen Comics’ assorterede tegneserier fra Heder Priser-kampagnerne. Dog er alle forsiderne falmede. Så det er vel lang tid siden.

Inde i butikken ser man omgående, at der stadig er en lille rest fra den tids kampagner, men også en rest fra da Prins Valiant blev skudt på udsalg samt albums fra Bogfabrikken omkring år 2000. En del album fra Bogfabrikken – dem men tuschmarkering –er også at finde. Både Tardi og Schuiten. En pæn del hæfter har de placeret i læg-højde.

Da jeg endelig blev færdig med at sondere terrænet og går mod kassen, så tænker jeg på et kinesisk ordspil jeg kom ihu og set bag disken hos Marbækkøbmanden i Frederikssund vedrørende kredit.
Jeg nævner for ham, om jeg kan købe på kredit.

Nej, nej, nu skal du se. Du få bon her. Alt er i pæneste orden. Vi kører helt efter bogen.

Jeg prøver uden held, at forklare min spøg, men bliver ustandselig og insisterende afbrudt. Og ekspedienten fortsætter:

Se her på bon. Der står beløb og tegneserier.

Altså, en korrekt bon, fint nok. Jeg prøver igen at forklare min spøg, men tilsyneladende uden held. Inden det går helt galt, forklarer jeg mit ærinde, og her finder jeg efterfølgende ud af, tegneserier har været det helt store hos Blad-Biksen.

Men butikkens sortiment i dag af tegneserier skrumper vedvarende ind, fordi betingelserne for køb af tegneserier fra forlagene er blevet for skrappe og omstændelige. Dvs., i bund og grund forhandlerrabatten.
I grunden betyder det, at de skal lægge cash ligesåsnart de modtager varen (dvs. upfront). I gamle dage, fik jeg at vide, kunne man ved snilde bestille, så man havde en slags kredit med lang løbetid idet betingelserne lød på løbende måned plus to måneder. Altså, kunne man næsten få 3 måneders ’kredit’ inden forfald af faktura.

Endvidere blev man mindet om dengang forlagene tog sig at shipping-cost til forretningen, ingen restordre(r), individuelle aftaler osv. Før DBK-tiden, blev det nævnt, var der altid styr på ordrerne fra Carlsens side.

Sådan, som jeg har fået det fortalt, så mangler der, kort fortalt, funktionalitet samt overblik i ordresystemet. Faktisk brystede han sig af, at de gennem tiderne havde solgt op mod 1.000 Valhalla-album og at det seneste bind (15 – Ragnarok) allerede var udsolgt. Umiddelbart kunne jeg ikke se, at de solgte nye album…

Summasumarum var, at afdelingen for tegneserier skrumpede ind til fordel for det, som ekspedienten kaldte for ’hjælpemidler’, og pegede til venstre for mig, at der var en indgang dækket af et gråt forhæng. Ah-har. Det er den vej, forretningen går.

Jo flere ’hjælpemidler’ de gør plads til, jo mindre giver det vel mening, at kalde forretningen BLAD-biksen? Eller?

Hobro – Læsehesten
En meget lille butik. Måske den mindste jeg besøgte. Alle tegneserier findes til højre for indgangen. Ja faktisk fra bæltestedet og nedefter, uden at dette skal være beskrivende for genren. Meget få album, men noget flere hæfter. Måske et af de bedste udvalg af Bamse-blade indtil jeg smuttede forbi Bogcentralen i Horsens.

Priserne er typisk 2/3 af den påtrykte udsalgspris indtil ca. midtfirserne, hvorefter forholdet falder til ½. Jeg kan desværre ikke huske, hvordan vi kom ind herpå, men jeg bemærkede overfor ekspedienten, det noget usædvanlige forhold, at de havde mange Bamse-blade. Hvilket blot var tilfældigt, forsikredes jeg om.

Det som hun måske mere syntes var helt ekstraordinært, var, at de ingen Basse-blade havde (i september 2009). Dem havde de bundtet og lagt ud i kasserne ude i gågaden og var blevet udsolgte hen over sommeren. Altså, et antikvariat ude Basse-blade! Se, det er usædvanligt.

Aalborg
I kontrast til Aarhus om eftermiddagen, så er Aalborg lidt trist om morgen til tidlig formiddag. Der kan godt være (igen) lidt provinsby over det, for der er næsten mennesketomt på gaden indtil lidt op ad formiddagen, hvor folk begynder at titte frem.

Når vi når pre-lunch-hour begynder sidegaderne at summe af liv. Omkring middag vrimler det med unge mennesker, der spiser middag i sidegadernes små restaurenter eller venter på ædelse hos take-aways. Der er vitterlig laaange køer, hvor man lidt frygter, om de får deres frokost inden de skal tilbage på job eller til undervisning.

I København er man enten på to- eller tremandshånd. I Aalborg er de nærmest hele ’kliker’.

Aalborg – Læsehesten
Et af de få antikvariater i nord, hvor der er noget at komme efter. Udvalget er ret stort og varieret indenfor de gængse varegrupper romaner, musik, film og tegneserier. Dog er der et forbehold indenfor tegneserier, at der nok ikke er meget for samlere, som går efter specialtitler eller tegneserier i standsmæssigt kvalitet i feinschmecker-ligaen.

Der kommer ting ind, som er nye, men jeg fandt blot max 20-30 album, som der er efterspørgsel på på Sjælland. Imidlertid er netop denne afdeling kendt for at opkøbe restpartier, hvis ”prisen er lav nok,” som ’Chefen’ udtrykte det. Hvilke serier, vi taler om, kommer vi tilbage til. ’Chefen’ er vist lige en anekdote værd.

’Chefen’ er lidt af en personlighed. Han giver arbejde til 4-7 ansatte. –ja, og hva’ så? Jo, arbejdsdelingen er vist nøje tilrettelagt i et hierarki i to niveauer. Der er ’Chefen’, og så de andre. Det tror jeg, at de er glade for. Men som sådan en som mig, så er det måske lidt anstrengt, at alt med en smule prisvarians skal lige forbi ’Chefen’. Det er sådan set osse fint nok, for for manden er ingen opgave for stor.

Medens jeg blev ekspederet, så talte han forinden indledningsvis med en god ven / kunde og afbrød samtalen efter nogen ventetid for at ekspedere mig, for så halvvejs at svare på nogle spørgsmål samt tale i telefon med en tredje, uden at han faldt af linedansen med at tælle op på min handel. Da han var færdig eksperede han mig videre til kassen for derefter at tale videre med vennen han talte med inden jeg skulle ekspederes.

Hvorfor skriver jeg nu alt det her. For mig var det en god lille historie og en form for ekspedition jeg ikke havde oplevet før samtidig med en tråd eller tråde jeg kunne føre tilbage til da jeg bekendtgjorde mit ærinde for Seriejournalen.

Som udgangspunkt var de altid glade for gratis omtale, men de havde tidligere været ude for en rigtig dårlig oplevelse i form af en forfærdelig anmeldelse på et site de ikke helt kunne huske navnet på. Her blev de kaldt for dumme, uvidende og havde slet ikke føling med, hvad der rørte sig i markedet. Hvad baggrunden for anmeldelsen var, er uvist.

Hvis et gæt skulle fremsiges, må det være den måde, hvorpå arbejdsgangen er struktureret, som den jeg løst har skitseret kombineret med en dårlig handel eller oplevelse. Vi kom det aldrig nærmere, da websitets navn aldrig kunne kommes ihu, så de egentlige kritikpunkter evt. kunne erfares og dementeres nu. Lad det nu ligge.

Læsehesten i Nordjylland er vel hvad Mekka er for troende muslimer. Butikken er pakket med stuff til underholdning indenfor tegneserier, bøger, film, lyd og spillekonsoller. Pladsen er faktisk lidt trang. Og det kan ses som positivt, da der er masser af varer. Man kan samtidig sige, at der ikke er en special-afdeling for det ene produkt frem for det andet. Varerne er placeret i, skal vi sige, undergrupperinger. For tegnserierne findes ikke bare et sted, men er samlet spredt i mindst tre forskellige (modul)rum. Hæfter af mere voksen karakter samt manga (de har mange Akira) er at finde i rummet til venstre for indgangen.

I det midterste rum, hvor disken med kasse 1 osse er, haves til venstre et bredt udvalg i skulderhøjde og opefter af klassiske tegneserier. Af serier kan nævnes er – Spirillen, Splint & Co.. Vakse Viggo, Tintin, Thorgal, Blåfrakkerne, XIII samt en del mindre bemærkelsesværdige tegneserier som er gemt på samme reol men under diskniveaue. Det er serier, som har været på udsalg for omkring 10 år siden. Det er serier som Fulu, Dayak, Javamennesket, Elverfolket efter bind 20 samt ’i ved nok’.

Meget af ’i ved nok’ er garanteret fra Bogfabrikkens brandsalg i slut halvfemserne.

Går man to rum til højre, så er man inde i den assorterede albumssektion, udvalget af superhelte samt andre hæfter (Søren Spætte. Basserne, Gøg og Gokke and you must by now get the drift). Samtidig er det også værd at se på udstillingen i og udenfor butikken, i det der forefindes også reolplads til tegneserier. Uden at man bør kunne kalde det en tendens, så er udstillingen ofte i serier eller ’temaer’. Skal vi si’ ”two thumbs up” for denne biks og ”Garfield er det samme som rede penge.” Det sidste citat vender vi tilbage til senere i denne artikelserie.

Denne slags butik i omfang og udvalg finder du simpelthen ikke på Sjælland. Leif fra Oasen kan bekræfte samme observation. Skulle Oasens Leif starte ny (genbrugs- og bytte)butik, skulle det være i Jylland. Kulturen for at købe brugt er helt anderledes end på Sjælland.

Aalborg – Comic Express
Jeg fik ikke besøgt denne butik, da den havde lukket begge dage, jeg var forbi. Don fra Stribeladen ejer den. Et hurtigt kig gennem vinduet syntes at kunne tilvejebringe udvalg af nyere US-comics samt et mindre udvalg af nyere danske tegneserier.

Kontaktinformation: tlf.: 98 13 30 44, Vesterbro 29, 900 Aalborg.

Aalborg – Pilegaard Antikvariat
Udvalget er ikke stort, men de har lidt. Brows evt. deres hjemmeside. De lister alle deres varer herpå som på antikvariat.net.

Billederne taget i butikken skulle give et indblik i, hvad deres udvalg er. Spørg endelig, og du kan sikkert henvises dertil. Ældre hæfter ligger låst inde i et skab nogle meter frem og så til venstre for indgangen. Imidlertid, så er deres system er ikke helt vandtæt, da jeg forinden havde bestilt, om morgenen, Morten Hesseldahl’s Erotik og Eventyr, som ekspedienten sagde, de ikke kunne finde, men stod ikke som solgt i deres katalog. Jeg foreslog, at hun kunne lede under deres sektion for erotisk litteratur. Bingo. En halv ansættelsesaftale var jeg allerede nærmere!

Aarhus
Ikke noget under, at Aaarhus hedder Smilets By. Måske var det bare dagen der var fe’, men City i København ligner en trist provinsby, ja måske Ølstykke (jfr. Ibens) til sammenligning, og lugter ofte af urin og vammel fastfood. Ej, Aarhus har absolut mere charme hen ad eftermiddagenen end hvad butiksudvalget som strøgarrangementer i København (normalt) kan mønstre. Der er rigti’ mange små butikker, som dyrker deres niche; Aarhus centrum og sidegader, er hvad City var for 10 år siden. City er efterhånden blot store kæder med hver deres respektive franchise-koncept.

Indtil for et par år siden, så havde en del butikker åbent til 19.00 om fredagen. Butikker som Bogbixen samt Bogshoppen, og til dels Stribeladen. Bogshoppen har endda åbant til kl. 19.00 om torsdagen også.  I dag er normen den, at de alle lukker kl. 18.00.

Aarhus – Stribeladen
I Biblen står der noget om dengang Bo tilsyneladende indgik i et miljø, hvor man talte indgående om tegneserier, mens også emner oppe i tiden. Vel, det gør man, eller jeg og også de besøgende, gør det, som jævnligt kommer i Pegasus.

Måske sådan lidt, når folk fik sig en snak med folkene i Fantask. Imidlertid er dette mere og stadig udtalt i Stribeladen. I den korte tid jeg var der, så var der livlig debat om forskellige emner omkring café-arrangementet til højre for indgangen. Skulle man drage tråde som diskussionernes intensitet til andre fora, hvor sådanne diskussioner osse finder sted eller har fundet sted er det vel sites som Rackham (står på en slags permanent stand-by), seriejournalen, serieland samt diverse sites med Walt Disneys Anders And som omdrejningspunkt, bør nævnes.

Jeg besøgte Stribeladen første gang for nogle år siden (i 2007). Først troede jeg, at den var lukket. Typisk! Endelig får man snøvlet sig herpå til Aarhus, og så lukker en ’institution’ sådan uden videre. Med en reklame / udhæng fangede mit blik længere nede ad gaden.

Stribeladen lå nu længere nede ad Jægersgade.

Baggrunden for flytningen var, at banken ville have Don’ kvadratmeter til udvidelser. Han fik tilbudt at flytte længere op.

Jeg kan ikke helt huske omstændighederne, men man kunne godt få den formodning, at han netop var flyttet. Der var kasser over det hele, men Don kunne gelejde mig derhen, som jeg nu spurgte til hint. Og ja, han var netop flyttet som beskrevet.

Der var nu næsten gået to år (2009). Spørgsmålet, som stod og svævede i luften, men som ikke kunne komme over læberne, var, om jeg var gået ind i en tidslomme. Jeg så en gruppe af, ja jeg blev aldrig helt sikker på , om de var, kunder eller ansatte, som jeg bramfrit og tydeligt spøg’fuldt kaldte ’dissidenterne’.

Jeg spurgte, om det var dem, som havde ’organiseret’ forretningen til dens nuværende tilstand. Nå, ikke. Så i spøg blandt ’dissidenterne’ blev det sagt, at Don stadig ikke havde pakket ud. Det udsagn kunne jeg sagtens tilslutte mig. Papkassen med Commando-hæfterne til venstre for indgangen havde måske rykket sig 10-20 cm ud mod gaden, så den nu var placeret i vinduet. De andre kasser som ligger rundt om kassen samt længere inde i butikken kunne sagtens være de samme. Jeg mener ikke, at Don helt modsagde Kliken af ’Dissidenter’ den observation. Bevismaterialet var jo foreliggende, men samtidig også en del af butikkens ’sjæl’.

Skulle der være ’rod’ i butikken, så kan Don dog alligevel gelejde dig derhen, hvor de ting, du søger, er. Sådan da. Nej, jeg tror, en statusdag for lige at summere op på, hvad skal være hvor, vil gavne butikken. Hvis ikke kommercielt, så i Hyttemeriersk ånd.

Jeg er ikke helt sikker på, hvordan Don prissætter, men jeg håber ikke, at denne lille anekdote er styrende for praksis. Dét ville være fatalt for omdømmet.

Jeg søgte Krutterne #10 (1973). Don fulgte med mig derover, hvor den potentielt set kunne være. Vi snakkede lidt om den slags serier, hvor han så kom ind på noget han havde hørt. At netop det nummer jeg søgte, havde han hørt solgt på qxl.dk for 3-400 kroner. Om det skulle være prisen for det enkelte nummer, skal stå uafklaret, men alligevel? Den serie er godt nok ’sjælden’, men hvem fanden vil give 3-400 for en halvglemt Basserne rip-off?

Jeg har hørt denne sætning op til flere gange, de seneste år; ”man skal jo leve”. Dét hørte jeg ikke Don sige direkte, men priserne skal altså have en fornuftig bund. Dét kan jeg kun være enig i, men det skal også kunne forsvares <- jfr. ”enhver tåbe kan brygge et manuskript sammen” fra en tidligere artikel. Og nej, jeg mener ikke, at Don er en tåbe. ’nuff said.

Dagens ’shok-anekdote’ til trods, så fornemmer jeg, at Dom forsøger, at holde sig orienteret om priserne fra rundt omkring.

Kunder fortæller ham sikkert om deres observationer samt egne handler. Så der er en livlig dialog, og ikke bare en sur ekspedient, der just er på arbejde. Det i sig selv er en vigtig kilde. Er service en by i Jylland?
Imidlertid kan jeg føre tråde helt tilbage til for 2-3 år siden, hvor jeg første gang besøgte forretningen (i 2007). Her fandt jeg de tilbagekaldte eksemplarer af Tintin med den forbudte bagside til 450,-. Den pris viser for mig, at indehaveren er prisbevidst, og dermed ikke skyder samlerobjekter af til foræringspriser. Prisniveauet er en specialbutik værdig.

Til højre for indgangen er der et lille café-arrangement, hvor der diskuteres eller spises frokost. Mens jeg var der, kom en ung pige en og sagde ’Hej, Don’, som også svarede med et ’Hej’, for derefter at sætte sig ned og spise sin madpakke mens der gik en naturlig samtale mellem hende og Don. 10 minutter senere forlod hun forretningen.

Hvis vi lægger fokus på de danske tegneserier, så er butikken groft sagt inddelt i tre sektioner. Den første set fra indgang i så ind i dybden af forretningen er albumsektionen. Her finder du både nye og brugte album.

Det som man her skal være opmærksom på, at Don blander nye og brugte serier. Dvs., tegneserier er samlet i serier, som derfor kan bestå af et udvalg af både nye og gamle. Dét har jeg ikke set før praktiseret i den form. I den anden sektion har vi disken, som indeholder lidt mere indy-tingene mens tredje sektion længst væk fra indgangen ’i dybden’ huser hæfterne (samt de flest US-comics). Her kan det blive ganske praktisk, hvis du får Don til at gelejde dig hen til dit fokusområde. Ellers spø’r Don sikkert til, hvad du søger inden du når derhen. Don gik faktisk ned i kælderen tre gange for at hente flere små kasser med gamelkrigshæfter frem. Jeg tog blot en håndfuld med.

Aarhus – Komiks

**** Muligvis vigtig info ****

Butikken er MÅSKE er lukket ned. Det er i hvert fald overvejende sandsynligt. Jeg har ikke fået det bekræftet 100 %, men efter at dømme ud fra deres facebook-profil primo februar, ville forretningen have sidste åbningsdag d. 28 februar 2013. Har forsøgt telefonisk og pr. email medio februar at kontakte dem, men ingen svarer.

**** Muligvis vigtig info ****

En kompakt lille butik. Fokus ligger nok mere på nye varer. Centralt placeret finder man en reol fyldt med fortrinsvis brugte superhelte- og spændingsserier fra samme eller lignende forlag.

For nylig fik butikken ny ejer. Han er selv tegneserieentusiast. Da han fik muligheden for at dyrke sin hobby som erhverv, tog han skridtet. I kontrast hertil, står det første billede jeg tog af ham i funktion; det var ikke helt det bedste shot, da han så noget bekymret ud. Det grinte vi lidt af, for der var egentlig ikke noget at være bekymret over.

Prisniveauet er moderat. Imidlertid er det svært at danne sig et overblik, da udvalge er ikke stort. Kan man skrive det? Jo, fordi butikken er stadig i metastasis, hvor man for de brugte seriers vedkommende ikke helt har fundet den rette placering (fordi pladsen er så trang). Det kan være en fordel, at spørge til det man søger, fordi tingene kan godt ligge lidt væk fra der, hvor man kunne forvente, de var samlet.

Forklaringen herfor er, og det skal man lægge mærke til i denne butik; for det første (1) at den er kompakt, hvorfor der skal prioriteres med, hvad der ligger fremme. Så spørg. For det andet (2), så er der en del nye’ ældre’ udgivelser, som ofte er udsolgt i resten af forhandlerledet.

Komiks i Aarhus er måske hvad Bogkælderen er for Sjælland. En butik, hvor tingene tager lidt længere tid om at blive udsolgt.

Så vidt jeg kan forstå, så har de flere ting på lager, men de var ikke så præcise omkring, hvad det er der på lager. Imidlertid så er det måske væsentligt at tilføje for de mere lumre læsere, at udvalget af deres erotiske tegneserier i serier som Fanny og Blue Fanny her, er noget, de har været, og måske stadig er det, rimelig ’berømte’ for at have liggende på lager stadigvæk. De har stadig en del katalognumre tilbage (se billederne). Faktisk nævnte indehaveren næsten spontant, at folk kom langvejs fra, for netop at købe bind fra de to føromtalte serier, da jeg nævnte striben af Blue Fanny.

Så vidt jeg husker, så var det også disse serier, som var at finde som trækplaster, dengang da de lancerede deres nuværende hjemmesidedesign.

For det tredje (3), så, hvis man måler i højden, så har de måske det bedste udvalg og Bill Nash… Så vidt jeg kan se, så har de adskillige dubletter i serien stablet i hoftehøjde i to stabler svarende to mands højde. Man har næsten fået stablen til at ligne en skulptur. Et sidste vink; til højre for udgangen står en kasse på gulvet med ting der er gratis. Du kan være heldig, hvis du læser album. Jeg tog et sæt Kvikleif med.

Det kan også være et kig værd, at se, hvad deres hjemmeside byder sig til med. I efteråret 2009 så jeg, at de havde en ældre serier til salg. Prisen er i max-feltet. Intet bliver foræret væk. Med det er altså også serier som, Superman, Gignant, Batman, Ridder Rap m.fl. Det er potente serier, men de kommer måske lidt sent på, nu hvor markedet har stabiliseret sig et par niveauer under tiden omkring 2003-2006.

Aarhus – Bogshoppen – Frederiks Allé
Er lukket i dag. Der ligger en eller andet koncept forretning nu. I følge ’søsterbutikkens’ på Nørregade så gik ejeren konkurs.

Aarhus – Bogshoppen
Det tog mig lidt tid at finde den. Jeg tog en omvej via et mindre antikvariat som hed Spartacus, Lazarus eller derom, som lå omtrent midt mellem Komiks og Bogshoppen i en uskøn kringlet linie.

Mit første indtryk af denne butik var, ”hvordan fa’en ka’ de overleve?” Det fik jeg ikke svar på, men blev venligt henvist til, hvor jeg kunne finde Bogshoppen. Konceptet er det samme som den hedengange søsterbutik på Frederiks allé; tre kvart dusin trillebøre stående udenfor med forskellige bundtede varer. Se, dét er blikfang.

Dette er ikke samlerens mekka. Der er rigtig meget forskelligt, men ikke i samlermæssig forstand. En håndfuld gode albums til ’samlerpriser’, men noget nussede, hvis jeg skal være hudærlig og kritisk. Det er ikke billigt, at handle, hvis et andet priskatalog har listet en (for) høj pris. Måske var jeg bare lidt træt af tegneserier på det tidspunkt, selvom jeg egentlig burde være lidt opløftet over at finde en butik mere til listen.

Nåja, efter lidt søgen og slentren rundt for at finde og sondere på udvalget, spurgte jeg om, jeg måtte tage nogle billeder til Samlerspalten på Seriejournalen.dk. Umiddelbart sagde selve hjemmesiden ikke pling øjeblikkeligt førend han besøgte hjemmesiden. Vi kom lidt ind på priser, hvor han spurgte, hvad jeg syntes, hvortil jeg svarede kort og briskt, at jeg syntes, det var dyrt. Det var dyrt i den forstand, at man ikke tog hensyn til standen. Pegasus-Bo ville sige, at de var ’priset forkert’.

Imidlertid må man erkende, at man jo ikke kender kunderne eller markedet omkring Bogshoppen nok til at kunne dømme ud fra en enkel og hurtig gennemgang af butikken. Det er for mig indlysende, at der skeles til 5. udgaven af Biblen, og hvor udbudet har forrang over standen, når prisen skal fastsættes. Det er vilkårene i ’markedet’.

Ho’ever, såeh, over disken ser man faktisk er pænt udvalg af nyere serier til ca. 70 % af nyprisen. Endda osse titler fra Faraos Cigarer.

Det skal her bemærkes, at den butik som man kunne se i DR’s Rabatten torsdag d. 12. november 2009 var netop denne butik.

Aarhus – Super Bixen
Der er, eller var, ikke meget super over denne biks.

For det første (1), så var den lukket, da jeg ville kigge forbi.

For det andet (2) så var dens udvalg tilbage i 2007 ikke prangende med rigtig mange godt brugte hæfte og albums.

For det tredje (3), så var det potentielt salgbare solgt; forskellige Fanny og Blue Fanny i udstillingen ud mod Vestre Torv. Det er måske ikke fair, at bedømme en butik, når man kommer udenfor åbningstid samt et enkelt besøg for snart 2 år siden. Men jeg tror ikke, at jeg er helt gal på den, hvis jeg siger, at tegneserier ikke længere er dens hovedfokus. Udvalget var ikke prangende, men stadig af et sortisement af tilbudsserier og brugte hæfter, som man ikke længere kan finde på Sjælland.

Dét kan være en kvalitet i sig selv, men resten af 2nd hand udvalget var noget slidt og lidt skidt. Jeg skønner, at sektionen for – det lyder nærmest som et slags institut indenfor forskningsverdenen (endo-idiosynkratisk joke ) – ’hjælpemidler’ osse her har fået forrang.

Og helt rigtig set. Medio 2010 er tegneseriedelen afviklet. Der er spillehal samt salg af DVD’er.

Kontaktoplysninger: Tlf.: 86 19 00 13, Janus La Cour Gade 1 1 th, 8000 Aarhus

Aarhus – Bogbixen
Besøgte denne butik for snart to år siden (2007), hvor jeg med nød og næppe samt en tilstrækkelig portion held nåede forbi en række af butikkerne i den rigtige rækkefølge i forhold til åbningstid og intention om shopping, hvor denne var den sidste i rækken. Den havde faktisk et pænt udvalg, men som i, med ord hugget fra ’dissident-kliken’ (de ved HELT sikkert, hvem det er jeg omtaler) hos Stribeladen, at udvalget langsomt trækker sig ind. Pladsen er vigende i forhold til sektionen for ’hjælpemidler’.

Albumssektionen var dog ok, men ekcellerede ved, at næsten ingen af de gode efterspurgte serier var at finde. En del hyldemeter var fyldt med udsalgsvarer fra Carlsens to seneste kampagner. Faktisk var der bind, som ikke kan fås per se på Sjælland.

Der er en del, måske blot nogle håndfulde, ældre hæfter (Viceværten, Ferd’and o.lign.) samt forskellige hæfter i genren lig Basserne. De findes til højre for indgangen samt ved de omtalte albums. Til venstre for indgangen er der virkelig mange hæfter med serier fra D.C., Marvel samt lignende forlag som genre. Jeg vil godt gentage det. Det er faktisk mange i forhold til, hvad jeg ellers har set.

Det skyldes nok, at man, som der står udenfor på forretningen, kan bytte til nyt. Dvs. du kommer ind med en vare og kan bytte den til en anden indenfor eller ’udenfor’ genren / varesortiment. Dét er en væsentlig forskel på det, som jeg først lagde mærke til her i Jylland, at man ofte enten kun kan bytte til ting indenfor samme genre/varegruppe eller til kraftigt reduceret byttepris. Hvis det ikke er muligt, kan de kun erhverve varen ved kontant køb. Om bytteriet er så liberalt, som jeg her beskriver det, kan jeg ikke garantere, men blot tolker på det, som man har som blikfang på butikkens facade, og dermed kan tolkes som en gældende bytte- køberegel.

Vi snakkede lidt om markedet som sådan, og han kunne sige noget det samme som indehaveren fra Blad-Bixen i Randers, at hyldemeterne skrumede ind. Men hans lager var stadigvæk stort, da mange tilbudsvarer var opmaganiseret i kælderen. Hvilke, ved jeg ikke.

Her kan du ikke prutte om prisen, konstaterer jeg tørt. Manden var hverken til at hugge eller stikke i.

[B.4.2] Brugtmarkedet i Jylland og på Fyn. Del 2 af 2

Svendborg – Svendborg Antikvariat / Æseløret
Butikken er åben, når stativerne er sat op udenfor. Da jeg ankom om en sen mørk aften (i sensommeren) til et uplanlagt visit er det kun logisk, at jeg ikke kunne med min tidsplan en mente besøge denne forretning, når den skulle have åbent. Så jeg kan ikke sige meget om, hvad der findes af tegneserier, andet end, at der er et stativ med album samt i vindueskarmen var der opstillet et fortløbende nummerering af nyere Jumbobøger, der solgtes i metermål. Ring, inden I tager et smut forbi forretningen.

Fyns Antikvariat
Dette er nok et overset antikvariat. Men kendt og anvendt af stort set alle samlere af betydning. Mesten dels, mht. at være overset, fordi det ligger på Fyn og det koster en bondegård at tage derover i udgifter til transport. Men det er der jo råd for. De gange jeg har været der, har postordre-delen taget en del af hans tid. Så der sendes altså ud af huset. Der hakkes, tastes og pakkes på livet løs.

I og med, og det er kun mig bekendt, at dette er det eneste seriøse sted, hvor man kan få afsat sine tegneserier på Fyn, så er det også hermed stedet, hvor du kan finde små perler på Fyn. Jeg fandt til eksempel det andet hæfte af serien Onkel Ftata og Fætter Teetah. Eller, det var sådan set indehaveren, Karsten Bøttcher, som fandt den til mig, da jeg gav ham min søgeliste.

Det er godt nok nogle år siden, dvs. før komiks 2004, hvor man i en tråd kunne læse, at Fyns havde Danmarks største tegneseriesamling til salg. Når jeg hører udsagn som ’største’ og ’har alt’ så bliver jeg altid temmelig skeptisk. Jeg har mødt ikke så få storsamlere, der siger, de har haft ’alt’, men så var der lige den og den serie, de lige ikke gad samle på, og så blev hulleren i kompletist øjemed stort. Måske op mod titusinde. Eller også er det bare folk, der har set en samling, der er større end deres egen. Det kan så være ’alt’ fra Biblen eller alt indenfor en genre (Superhelte -> Marvel / DC / Etc. -> osv.).

Men tilbage til den største samling af tegneserier. Det, der faktisk er sandheden, er den, at indehaveren tilbage i 1997 fik certifkat på, at han nu blev registret som den person i Danmark, som havde flest tegneserier; i alt 25.787 stk. Jeg ved, at samlingen er større, men Guinnes opgav for en del år siden de ’lokale’ (læs national) rekorder.

Anyho, det var noget med, at Carsten Søndergaard kom ud som repræsent for Guinnes og i fællesskab talte de op på samlingen. Hvordan og hvorledes kan I jo selv tage forbi, og få en god snak ud af. Se

Certifikat og notits fra Guinnes Rekordbog.

Udvalget er tilpas stort og varieret for de fleste. Der mangler måske nogle krigshæfter. Men dertil kan du spørge ind til eller levere en søgeliste.

Der er brugte og nye. Specielt udgivelser fra mindre forlag finder du her. På det felt er Fyns ganske filantropisk og støtter gerne sådanne udgivelser lige såvel som han samler på dem. På udgivelsessiden står Fyns bag Arne Ungermanns Caligula, dagdrømmeren (2007), og som i skrivende stund arbejder på en udgivelse med Kai Engholms materiale.

I foråret 2009 var butikken fysisk butik lukket, da en del VVS-arbejde skulle udføres. Faktisk lagde renoveringen en stopper for et smut forbi. Et forbi, der blev udskudt med 6 måneder. Trods midlertidig vigende omsætning samt sjusk og forsinkelser ifbm. renoveringen, så har det faktisk ført det med sig, at man har haft mulighed for at shine lidt op på hylderne.

Tidligere ville man dog finde, at der ligger og flyder bunker hist og her. Hav lange øjne og spø’r ind til bunkerne. På trods af, at man havde styr på bunkerne, så tror jeg, at det har været en befrielse at få helt styr bunkerne. Sorteret dem og lagt det frem, som egentlig fortjener hylde- og gulvplads.

Grunden eller grundene til, at Fyns Antikvariat nok kan have gået mange næser forbi, er, at de ikke vil annoncere af overbevisning samt de geografiske forhold, at de ligger (for) langt væk (fra alt) og at deres hjemmeside ikke er en decideret web-shop. Til det første, så sagde Fyns, at det ikke kan betale sig. Lad det ikke stå helt imodssagt, da Store Verners annonce i den næstældste Bibel har givet ca. kr. 4.000,00 af sig fra min hånd indtil 2005 for en sølle investering på under kr. 800,00, der er fradragsberettiget.

Kan det betale sig. Ja, det kan og bør det være. Jeg havde måske kigget forbi 5 år tidligere!

Til det andet, sålænge hjemmesiden ikke har en webshop, kræver det en indsats fra køberen, hvis der skal ske en forbindende kommunikation med salg som endergebnis. Det er ikke alle der gider det, selvom nethandler i forskellige former for praksis er ved at være mere end normen i dag.

Hvis du tager forbi Bolbro ved Odense, så er butikken klart et besøg værd. Jeg er endnu ikke blevet skuffet. Udbudet ligger noget under Specialforretningerne, men på højde med de væsentligste antikviarater i City, når vi snakker volumen af udbudet. Måske noget højere, fordi Fyns er Fyns pol. Fyns er hvad Bogkælderen er for Sjælland. Bare meget, meget bedre.

Jeg har nu besøgt Fyns flere gange, så er jeg ikke længere i tvivl, idet indehaveren, Karsten Bøttcher, der er en rigtig fin, vidende og intereseret i tegneserier, og at den lever. Det sidste kendetegner faktisk for en stor dels vedkommende de tilbageværende butikker, som handler med bøger-, at de også har tegneserier, som interesse. Han er til tider et helt arkiv, men må også sande, at hans eget samleri, som blandt andet indebar et ekstrajob hos Postdanmark i begyndelsen, nok har lagt fundament for en lettere falsk demens. Jeg kender selv til det.

I forbindelse med mit besøg hos Læsehesten i Aalborg, så ville jeg høre, om ’chefens’ udtalelse fra deroppe virkelig holdt vand; at ”Garfield er det samme som rede penge.”

Denne udtalelse, hvis ikke konstatering, bunder i, at Læsehesten blot havde et enkelt Garfiel nummer – bind 28 – i 6-8 eksemplarer tilbage. End ikke engang de ’almindelige’ bind 1-4 kunne man støve op. Det gjorde udsagnet til dels. For dengang Garfield kom på udsalg for en del år siden, så købte Fyns et assorteret udvalg af den serie samt diverse andre. To paller blev det til. Hertil udbryd Karsten, at ”det her går aldrig godt.”

Denne bemærkning skal ses i det lys, at Garfield længe ikke havde været det helt store i antikvarisk forstand, hvor de almindelige fire første bind altid kunne støves op. Men serien har altså ret mange numre på bagen, og oplaget, må det antages, at være faldende (læs vigende) over de seneste år. Som det har udviklet sig med alt andet indenfor tegneserier, der er lidt efterspørgsel på, så betyder lavere oplag for serier, der er efterspørgsel på i lang tid efter premiere, at den nomimelt vil stige i værdi (’betragteligt’). Så Fyns havde en falsk fornemmelse – det gik altså rimelig godt. For, så man måtte konstatere, så var der ingen af de potente numre til salg i butikken.

Bogcentralen Viborg
Fik denne forretning anbefalet af Dollerup, som havde været forbi en måned forinden og havde fundet lidt han kunne bruge. Mine forventninger var i top. Butikken ser faktisk nydelig ud udefra, som det også kan ses af billedet. Men da jeg endelig trådte ind i butikken, var indehaveren ikke ligefrem den mest engagerede på dagen.

Lidt slattent viste han mig til afdelingen for tegneserier. Det mest rammende jeg her kan sige er om udvalget og præsentation, er, at bruge de ord han sagde om sit eget udvalg; ’Der er ikke meget at komme efter’. Jeg syntes udvalget var ganske trist, og der manglede bare et tegneseriealbum, som kunne løfte mit øjenbryn. Faktisk så var der er par Thorgal album, men de er altså på udsalg for tiden. Også i 2011.

Bogcentralen var helt klart bunden på denne rundtur i Jylland. På vejen ud af butikken var indehaveren mere interesseret i at tale i telefon end hilse farvel. Et nødigt nik fik man måske.

Kjærs boghandel og Antikvariat

Har ikke besøgt denne butik. Fandt den ved research eller gennemlæsning af denne artikel.

Silkeborg
Mit første stint mislykkedes. Det andet slog også fejl. Det slog fejl grundet min ringe forudgående research og dermed kendskab til hurtigste tilkørselsrampe til motorvejen mod Silkeborg i mit forsøg på at smutte forbi Læsehesten i Silkeborg. ’Fejlagtigt’ opgav jeg at køre fra Horsens til Silkeborg, da jeg havde nået 5 km på et kvarter på vej ud af byen. Jeg mente samtidig, at det kunne jeg ikke nå, da der ifølge mit kort ikke var en direkte motorvej til Silkeborg. Mine jydske venner siger mig, at distancen tager 20 minutter, hvis man tager motrvejen (doh), og jeg havde 50 (sigh). Næste gang bliver lykkens gang.

Egentlig skulle jeg bare forbi Læsehesten, men det nåede jeg såmænd ikke. Jeg håbede i det stille på, at man havde lang åbningstid. Det mente jeg, at man annoncerede med på nettet. Måske var det er anden butik. Den var lukket. Imidlertid gik jeg ikke uforrettet tilbage til dytten.

På vejen hen til Læsehesten så jeg en underfundig biks, som lidt mindede om en biks med antiviteter. Ved nærmere eftersyn, så jeg, at de også havde bøger. Mange bøger. Og det var en Fingal!

Bøger & Antik / FinÇal – Silkeborg
Efter et mislykket togt til Silkeborg, er det altid rart, når man finder noget, man ikke regnede med, man ville finde. Butikken, som indehaveren selv lidt bryster sig af, er ikke særlig kendt i almindelighed, men byens handlende som kollegaer kigger forbi og finder ofte noget, de kan bruge. Man forsøger i hvert fald at have kvalitet for samlere på hylderne som i bunkerne.

Dertil kan man sige, ja. Der var noget at komme efter! Der var ikke mange tegneserier, men de der var, var faktisk ganske ok. Lidt Linda & Valentin, Smølferne, Knold og Tot årgang 1915, 1917 og 1918, Carlt (1942) og lignende. Men lidt mere for min smag, så var der også en lille sjat litteratur om tegneserier. Det ser man ikke særlig ofte. Faktisk meget sjældent. Før turen derover, havde jeg læst om en bog der hed Sex og Serier, som jeg blev lidt tilfreds over at have fundet ved denne tilfældighed. At den så var svensk, gjorde ikke noget.

Til mit held, så valgte Fingal at have åbent længe på en midtugehverdag. Også lidt for min skyld, når der nu var en kunde i butikken.  Alt i alt er det måske så meget sagt, at Fingal handler med tegneserier, men hvis det er i god stand tager han det ind og samler det i rummet bag disken.

Kontaktoplysninger:  ligger i Nygade 39, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 57 23

Læsehesten – Silkeborg
Da jeg endelig nåede forbi i åbningstiden i tredje forsøg var skuffelsen næsten ligeså stor som mine anstrengelser på at nå forbi Silkeborg i åbningstiden.

I mit lidt forkølede første forsøg på at nå forbi, fik jeg taget nogle billeder af frontfacaden og tog et kig ind gennem forruden. Den virkede stor. Der var flere, som kunne anbefale den, fordi den havde et godt udvalg. Jeg måtte vel forsøge, at vende tilbage.

I dag 2010, og hvis man er til tegneserier, er der stort set intet af komme efter. Dette kunne jeg straks få bekræftet af ekspedienten, som kunne berette, at der ikke kommer mange tegneserier forbi forretningen, som de kunne og ville tage ind. Det var stort set ophørt.

De har gjort sig i tegneserier tidligere, hvilket også til dels kan bekræftes ved, at de sjatter af Elverfolket, Doonesbury samt XII, der stadig er at finde i butikken plus det en noget slidte Linda & Valentin bd. 1 samt et gigant restoplag af Jackie #1 (fra omkring 1972), kunne indikere på en tidligere storhedstid for tegneserier. Det sidste kan måske forklare, hvorfor specielt Jackie #1 er sådan lidt svær at finde på den anden side af Storebælt…

De sjatter af de nævnte titler markerer blot det faktum, at rigtig mange af titler fra den serie samt lignende blev solgt på markeder gennem det seneste år.

Ekspedienten kunne fortælle, at titler, hvilket vil sige albums, som er prikkede, er dubletter. Det kigger hun efter, når albums bliver solgt; for så skal der fyldes op.

Placeringsmæssigt ligger tegneserier centralt placeret i butikken. Til højre for indgangen finder du en hylde på ca. 3 meter med albums + 2 mælkekaster. På den anden side finder du pocketbøger mens præcist i midten er et reolsystem som i mandshøjde til brystet huser hæfter; både blade samt pocketbøger.

Lidt skråt til højre på disken, kunne ekspedienten vise et beskedent udvalg af erotiske tegneserier af metervaren samt enkelte lidt mere ’interessante’ albums, deriblandt den omtalte Linda & Valentin.

Prismæssigt ligger men lidt under middel. Imidlertid må man erkende, at man ikke helt tager hensyn til stand. Man kan sige, at et eller andet skal en ting jo koste. Jeg har dog det indtryk, at du sagtens kan handle på den bløde mellemvare.

Bogcentralen – Herning
Hvor er det bare typisk. Når man ser forretninger her i Jylland, så tror man, at forretningerne ikke kan rumme meget. Man tænker slet ikke på, at butikken også kan gå ind i dybden på matriklen. Det kan billederne klart vise for specielt denne butik. Denne her ligger helt klart på linie med Læsehesten i Randers.

Der er masser af underholdning. Hvad der er mangel på på Sjælland er der til overflod i Jylland. Specielt denne butik havde masser af Bill & Ben, Texas, Morgen Kane, V-bøgerne, osv. som man ikke finder i mængder mage til på Sjælland. Men det er jo ikke tegneserier. Er der så tegnserier?

Udbudet af almindelige gængse serier er faktisk også ganske pænt. Jylland kan sagtens mønstre pæne mængder af hæfter. Eller blade om man vil. Men samlerværdigt er der underskud herpå.
Det, jeg var lidt usikker på, var, om de også solgte nye tegneserier. Der var faktisk en del fra Egmont, men også de nye Steen & Stoffer i indbunden udgave til 129,50, som faktisk var på tilbud. Hvorfor man frivilligt lader en tyver gå til på en af de mest populære serier udgivet i Danmark, forstår jeg ikke. Jeg kunne jo have spurgt, og blive klogere.

Mens jeg var der, så var ekspedienten i gang med at bagge en del superhelte. Fortrinsvis Edderkoppen. Efter jeg havde sonderet terrænet for album til venstre for indgangen, kunne jeg konstatere, at der intet var, som kunne få en samler op af stolen. Det meste var nusset, nogle havde hjørnecut, og der var en trumfalbum samt de obligatoriske 2-3 stykker Bernard Prince. Det ville der blive gjort noget ved, i det de havde et stort lager af albums, faktisk af samme skuffe, som de bare manglede at få lagt ud i butikken.

Så på sigt, er der måske noget at komme efter.

Har et samarbejde med Bogcentralen – Horsens. De deler hjemmeside.

Bogcentralen – Horsens
Har faktisk et pænt stort udvalg. Overraskende mange børneserier. Fandt ca. 50 Bamseblade, jeg manglede. Helt uhørt i dagens Danmark, at være i stand til at finde så mange af denne gamle og meget pædagogiske tegneserie.

Tegneserier er som udgangspunkt at finde under ‘bæltestedet’.

Imidlertid har jeg ikke rigtig forstået deres byttepolitik. Den imponerer mig ikke.

Kommer du ind med nyt, får du typisk kun 20 % af salgsprisen i bytte. ½-delen, hvis du vil have kontanter. Derimod, hvis du kommer ind med varer, som har været forbi butikken før og stadig har det berømte prismærke Bogcentralen på får du 50 % i bytte. Og igen ½-delen vi du vil have kontanter. Argumentet må være, at de tager sig betalt for handling… Nu borede jeg ikke voldsomt heri, fordi udvalget var begrænset, at man kan sige, at den form for bytte-købmands-politik kan have sin relevans for den bløde mellem-metervare, men ikke for ting, der er efterspørgsel på, hvis man skal spørge mig.

Dem havde de også nogle af tæt ved kassen. Placeret i godt 2 meter højde.

Har et samarbejde med Bogcentalen – Herning. De deler hjemmeside.

Kig på billederne, og dan din egen mening.


Læsehesten – Skive
Dette er en traditionel Læsehesten. Der er alt indenfor underholdning, som det tidligere er nævnt for lignende forretninger. Udvalget, syntes jeg, er pænt, men ikke prangende. Jeg tror ikke, at de kører efter Biblen, for der var ikke meget spændende indenfor album-genren, som kunne give en klar pejling i den retning. Det, man dog kan være sikker på, er, når der ikke står pris på en vare, så tager man halvdelen af den påtrykte pris.

Læsehesten i Kolding
En lille geshæft med begrænset udvalg af hæfter, tegneseriealbum og Anders And. Priserne er overkommelige. Det er muligt, at finde godbider. F.eks. fandt jeg dette samlebind af Eva & Adam, som jeg ikke vidste eksisterede. Bibelen har udeladt den. På det hollandske bogmarked på Rådhuspladsen fik lukket hullet for en samlet pris på 110,-. Udsalgsprisen var samlet 894,-.

Butikken er en smule trang, men har sin charme.

Tegneserierne findes i stueplan (jeg tror, at der er noget på første sal, men er ikke sikker). Butikkens ejer, ejer bygningen, og så vidt jeg kunne forstå, så er butikken en slags seriøs nebengeschäft for en del af familien.

De få minutter jeg er i butikken kommer der ofte folk ind i forretningen og pludrer om deres interesser og særinteresser. Lidt ligesom i Stribeladen og Pegasus. Her går talen dog ofte på andre emner end tegneserier. Specielt sønnen tager del i disse diskussioner.

Jeg har nu været der tre gange, og altid fundet noget. Deriblandt det omtale Eva & Adam samlebind, men også Sussi Bechs Dalila den Drevne bind 2: Tyven fra Cairo til 15,-. I øvrigt et bind jeg aldrig er stødt på før på Sjælland. Nogle godter er altså at finde i Jylland.

På tegneseriefronten har man valgt en del af udvalget fra til fordel for konsolspil generelt.

Jeg ved dog ikke om der er en sammenhæng. Jeg spurgte ikke. På vejen hen til Læsehesten var jeg forbi Kirkens Genbrug, eller tilsvarende butik, hvor jeg fandt en kasse med diverse Agennt 007 hæfter samt relaterede titler, som alle havde prismærke på fra Læsehesten i Kolding. For mig ligner det en klar udfasning af i den butik et mindre efterspurgt varesegment. Det sælger bare ikke godt nok ift. Playstation og Xbox-spil.

Oplysninger om butikkens beliggendhed kan findes her.

Læsehestens øvrige vers kan findes i Biblen på side 565.

Byttecentralen i Kolding
Byens største forretning for genbrugsting til underholdning. Moderat udvalg af superhelte og Anders And samt punktvis moderat og varieret udvalg af tegneseriealbum. Nogle titler syntes at komme fra et restparti, hvis udvalg syntes at komplementere med det som man finder på Sjælland.

Det er jo kun godt, hvis man formår, at kigge forbi. Skidt, hvis man ikke gør.

Generelt kan man sige om Jylland og Fyn, at der findes væsentlig flere mindre genbrugsbutikker, som dem man også kunne finde i København frem til midt-halvfemserne. Konjukturerne har langsomt elimineret disse butikker i København til fordel for andre butikstyper på Sjælland, mens flere har overlevet vest for Storebælt. Tag bare en tur omkring Frederiks Allé og nogle af dens sidegade i Århus med, hvor du vil finde 4-6 stykker på bare 1 km.

F.eks. findes de to sådanne forretninger også i Nyborg. Dem fandt jeg, fordi jeg blæste inde på Fyn-siden af Storebæltsbroen en decembersøndag, hvor de ganske praktisk havde åbent, så man kunne fordrive tiden der de næste timer. Jeg husker ikke adresserne, men ud fra Krak’s kan jeg omtrent pejle mig ind på henholdsvis Vindingevej/Strandvejen (lille geschæft med nips og lignende)og Korsgade (pæn stor genbrugsbutik med bøger, film og måske også musik). De gjorde begge en dyd ud af at gøre opmærksom på, at de tog tegneserier ind.

Opsumering
Det, man kan sige, er, at for samlere står det rigtig slemt til. Der er langt mellem butikker. Og der er langt, at komme efter for både samlerobjekter som den gode mellemvare. De kan ikke allesammen nås på en dag eller to, og nok heller ikke på tre dage, hvis ambitionen er, at du skal hele vejen rundt. Så hjælper det heller ikke, at man, dvs. undertegnede, brugte Lademans kort over Provinsbyer fra omkring 1984.

Praktisk håndtérbar, men til tider upræcist med stilistisk præcision. Og samtidig er det jo hverken DDR eller Komodo-øen, hvor enhver afbildning af bebyggelse på kort fremstår som lovning på lokaliteter blot er en mulig Potemkinkulisse.

Skal vi være faire, så er byudvikling godt nok en by i Rusland, men ikke i det driftige Jylland, og sikkert også Fyn. Land er ’billigt’, ift. Nordsjælland og KBH. I hvert fald må det antages, at land er billigere. Og hva’ så?

Så hvad er, er, at løbende byudvikling, og specielt forbrug af midler inden den nye kommunalreforms indtræden, fik betydning for mine muligheder for at bruge min Lademans fra 1984, som gik fra vejledende til brugbar i forskellige kadence, hvor jeg som minimum mødte mit Waterloo i Horsens. Havde jeg blot gjort et tredobbelt-vognbaneskift til venstre mod centrum frem for at følge kortet, havde jeg nået Silkeborg med og omegn i andet hug, men jeg fik forvildet mig rundt omkring centrum i Horsens for senere at stå midt på Rådhustorvet, som i følge mit Lademans skulle være en vej. Det tog mig op til 45 minutter, inkl. det at finde en passende parkeringsplads, indtil jeg fandt Bogcentralen.

Hvad kan man i endog meget store vendinger karakterisere Jylland og Fyn ved?

 • At der er langt mellem butikkerne (typisk 1 times kørsel mellem hvert holdepunkt)
 • At der er langt mellem snapsene (der er måske 2-3 eller sågar 4 gode butikker med et fast, stort udvalg)
 • At der er forfærdelig mange hæfter i jævn stand (stempel, uaftagelige klistermærker) ift KBH. Forbavsende mange. Måske en faktor ml. 3-5, hvis sådan et forhold giver mening.
 • At hæfter fremover vil koste enten kr. 5,00 eller kr. 10,00 (3 forretninger bekendtgjorde dette overfor mig, at den praksis for prissætning vil man anvende frem over).
 • At tegneserieandelen er vigende og skrumper ind (til fordel for fx ’hjælpemidler’ <- ’I kid you not’)
 • At der for hver provinsby / provinshovedstad minimum er 3-4 ’Kirkens Genbrug’ og lignende second hand butikker.
 • Prisniveauet, men pas på her, idet jeg generaliserer voldsomt, ligger på linie med Biblens (5. udg.) i de fleste butikker. Dog måske noget under, hvor samlerobjekter ikke findes i et passende kvantum eller hvor standen nødvendigvis er i top. Udbud bestemmer priser(ne), og dermed favoriseres den manglende tilgængelighed over stand.
 • Til trodsfor de mange udfordringer nævnt her, så kan du sagtens finde både albums og hæfter i denne del af Jylland og Fyn som længe ikke er tilgængelig på Sjælland. Og det til fornuftige priser. Det er vel et plus, som man som tegneseriselæser kan tage med sig.
 • Ikke at forglemme Valhalla. Aldrig har jeg mødt så mange, der har spurgt til det nye album mens jeg var til stede i butikken. Følgende butikker blev der forespurgt til Valhalla som det nye album mens jeg var der
 1. Fyns Antikvariat
 2. Blad-bixen
 3. Stribeladen
 4. Bogcentralen i Vejle
 5. Og sikkert -1-2 andre butikker, som jeg ikke husker mere hvor / hvem
 • ’Kontant køb’ gælder for udvalgte varer. På Sjælland er dette kun set, hørt og oplevet i Pegasus på Nr. Farigsmagsgade! Nu også i Bogkælderen og i Warhammer-butikken i Taastrup.
 • Og så til sidst: ”Garfield er det samme som rede penge.” – Citat ’Chefen’, Læsehesten, Aalborg.

”Over and  out!”