Home / Nyheder / Nyt fra Thierry Cappezzone

Nyt fra Thierry Cappezzone

xxSå er der nyt fra tegnebrættet. Tegneren Thierry Capezzone er i fuld færd med at strikke endnu en spændende tegneserie sammen om en dansk personlighed. Manus står Jørgen Jørgensen for. En særdeles vidende herre.

Her er lidt guf både i billeder og ord. Albummet udgives af Cobolt til efteråret.

Tegneserien om Skipper Clement er et forsøg på formidling af et yderst centralt kapitel i Danmarks reformationshistorie.

Skipper Clement indgår i hele den problemkreds som er forbundet med Grevens Fejde op til reformationen i Danmark 1536. Hans oprør og rolle rækker således langt ud over det Nordjyske, dvs. rent lokale. Via Clements engagement og historie kommer vi hele landet rundt, fra blodbadet i Stockholm Christian2. kroning i Oslo over bøndernes oprør i Skåne, alliancen med grev Christoffer i Malmø og København for at ende i Jylland. Efter sejren over adelen nord for Svendstrup følger kampen og nederlaget mod Christians 3.’s hær, anført af Rantzau. I tegneserien behandles undervejs det centrale drama både på den religiøse scene qua teologiske/religiøse konflikter mellem den katolske kirke og de lutherske strømninger hvad angår bl.a. opfattelsen af kirken, menneskesyn og fællesskab, og på den politisk-samfundsmæssige scene de konkrete konflikter mellem kongemagt, adel og bønder (Christian 2., Frederik 1. og Christian 3.).

unnamedxcxcTegneserien afsluttes med faktuelle kort og oplysninger om reformationen i Danmark, Luther og danske reformatorer, katekismus og salmebøger, bygninger, oversigt over bondekrige og Stevns friser, osv.