Home / Tips & Grej / ASYLUM KOMIX kalder assistance!

ASYLUM KOMIX kalder assistance!

Asylum Komix kommer til verden som et projekt, der samler kunstnere, asylansøgere og asylorganisationer (deriblandt Dansk Røde Kors) i skabelsen af en gratis tegneserieantologi i forskellig længde, af forskellige forfattere, forskellige tegnere, i forskellig stil, på forskellige sprog og med forskellige fokus, men alle med asyl som tema.

Det vil blive distribueret på Røde Kors’ asylprojekt på Roskilde Festival i år og derefter udgivet i starten af juli på caféer, spillesteder og i butikker med mere over hele København.

I forbindelse med at Asylum Komix kommer på gaden, vil der i juli blive afholdt en fernisering på Nørrebro i København med DJ’s og et par drinks, og alle, der er interesserede, er velkomne til at komme og få et gratis eksemplar af Asylum Komix.

Antologien er pt. under udvikling og derfor henvender Asylum Komix sig nu til alle brugere af Seriejournalen med tilbuddet om at give dit bidrag til projektet i form af en tegneserie!

Baggrund

I Danmark har asylansøgere indtil videre ikke haft ret til egen bolig, uddannelse eller arbejde i landet, inden de har fået opholdstilladelse. I mange andre lande, for eksempel Sverige, er dette ikke gældende, og asylansøgere kan altså arbejde, uddanne sig og have egen bopæl.

En behandling af en asylansøgning kan tage op til flere år, og i denne ventetid sidder mænd, kvinder, børn, halve eller hele familier fast i asylcentre rundt omkring i landet. Det er meget problematisk at de i denne tid ikke kan tjene penge eller uddanne sig, men kun forholde sig passive.
Asylansøgere på ’tålt ophold’ har i nogle tilfælde siddet i centrene i 15 år, da de har fået nægtet opholdstilladelse i Danmark, men samtidig ikke kan rejse tilbage til deres hjemland[1].

Den nuværende regering har under valgkampen 2011 afgivet løfte om at lempe asylloven, således at asylansøgere kan blive tilladt at bo og arbejde uden for asylcentrene efter 6 måneders ophold i Danmark.

Dette ville være en markant forbedring i tilværelsen hos en stor del af asylcentrenes samlet set ca. 4000 beboere.

Det bliver det lige nu diskuteret i Folketinget, hvad mulighederne er for at realisere dette løfte. Det er dog langt fra sikkert, at lovforslaget rent faktisk bliver gennemført, og hvilke asylansøgere det kommer til at gælde, og det er derfor vigtigt netop nu at skabe opmærksomhed omkring problemet og vise at forslaget har opbakning blandt befolkningen i en tid, hvor der er politisk mulighed for forandring.

Tegneserien er et oplagt medie at bruge til at formidle budskabet ud til den danske befolkning, da underholdningsværdien er så tilpas høj, at det vil appellere til en meget bred målgruppe.
Det er desuden det optimale middel til at skildre samtidshistorie, og rent kunstnerisk er det en konstant selvfornyende genre, der spænder vidt, og fortjener at blive brugt i langt højere grad som generel kommunikationsform.

Hvis DU vil deltage i projektet kan du give dit bidrag til Asylum Komix på 2 måder:
Som forfatter OG tegner:

Ved du allerede, hvad du vil vælge som fokus til din tegneserie, har du en idé til det, eller vil du bare gerne selv tage udfordringen op med idégenereringsprocessen, er det bare om at komme i gang!

Al research, der eventuelt er brug for i forhold til asylpolitik og asylansøgere, kan du få hjælp til af projektleder Laura Juncker (se nedenstående kontaktoplysninger), hvad enten dette skulle være juridiske detaljer, spørgsmål til asylansøgere eller lignende

Det er op til dig selv om tegneserien skal være med eller uden farver, om det skal være en enkelt tegning, eller flere sider, om den skal være konkret eller abstrakt og hvilken stil den er lavet i.

De eneste krav er blot, at bidraget går under genren tegneserie, at formatet er A4 på højkant, og at det færdige udkast er afleveret – elektronisk eller manuelt – senest mandag d. 30. april. Altså skal historien og tegningerne og især længden på serien inden denne dato være sådan, som de bliver i dit endelige indslag, men ikke nødvendigvis skyggelagt/farvelagt/streget op/rettet helt til.

Senest søndag d. 27. maj skal din tegneserie være redigeret, farvelagt/skyggelagt, færdig og indsendt.

Er I flere, som vil samarbejde om én serie, tages dette selvfølgelig også hjerteligt imod. Er du/I i tvivl om, hvad jeres tegneserie skal omhandle, kan I skrive eller ringe ind til Laura Juncker og få forslag, vejledning og inspirationsmateriale til dette.

Det eneste fælles kodeks for det kunstneriske udtryk i denne tegneserieantologi er, at det skal søge at tage afstand fra den negativitet, som ellers tynger asyldebatten I form af enten politisk mudderkastning eller tragisk retorik, som taler til modtagerens empati for arme skæbner.

Altså skal de enkelte tegneserier søge at berøre de ellers tunge emner med et så positivt ladet udtryk som muligt – eller i hvert fald neutralt og skildrende.

 

… Eller som illustrator:

Har du ikke tid til at fremstille din egen historie selv, eller er du simpelthen på bar bund i forhold til, hvad din tegneserie skal omhandle, men vil du gerne bidrage til projektet med dine tegnerevner, kan du skrive ind og melde dig som illustrator.

På den måde bliver du tilbudt et par forskellige manuskripter/fortællinger, oftest produceret af asylansøgere selv, som du kan fortolke/illustrere som du vil.

Jo hurtigere, du skriver, des hurtigere kan du komme i gang!

Skriv til laura@projektakademiet.dk eller ring til telefon 42 43 29 89 hvis du har spørgsmål, kommentarer eller vil bidrage med en tegneserie til Asylum Komix.

Skulle der være brug for det, kan et møde også sagtens arrangeres![1] Bendixen, Michala Clante : Asylcenter Limbo – en rapport om udsendelseshindringer (2011)